Voor leerlingen

  Voor leerlingen

  Op deze pagina vind je gemakkelijk het huiswerk voor alle verschillende groepen.

  Download hieronder de leerstof

  Tot groep 5 kan de leerkracht met individuele ouders afspraken maken over het thuis oefenen van specifieke leerstof. Vanaf groep 5 krijgen de kinderen op onze school serieus huiswerkopdrachten. De samenvattingen van Brandaan (geschiedenis), Meander (aardrijkskunde) en Naut (biologie) vindt u hieronder. De samenvattingen van Engels krijgen de kinderen van de leerkracht.

  t Reigerbos-121.jpg

  Groep 5

  Groep 5 krijgt huiswerk voor de volgende vakken: biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Alle parallelgroepen krijgen op hetzelfde tijdstip hetzelfde huiswerk opgedragen. Leerlingen krijgen de toetsen twee weken van tevoren op, zodat zij ruim de tijd hebben om te leren. Het leerwerk voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis bestaat uit de stof die in de voorafgaande lessen aan bod is gekomen.

  Groep 6

  Groep 6 krijgt huiswerk voor de volgende vakken: biologie, aardrijkskunde en geschiedenis. Alle parallelgroepen krijgen op hetzelfde tijdstip hetzelfde huiswerk opgedragen. Leerlingen krijgen de toetsen één week van tevoren op, zodat zij ruim de tijd hebben om te leren.

  Het leerwerk voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis bestaat uit de stof die in de voorafgaande lessen aan bod is gekomen. Bij aardrijkskunde zal hier nog een stukje topografie van Nederland aan toegevoegd zijn.

  Groep 7 en 8

  De kinderen in groep 7 en 8 krijgen huiswerk voor de volgende vakken: biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en Engels. Ook voor groep 7 en 8 geldt: parallelgroepen krijgen op hetzelfde tijdstip hetzelfde huiswerk. Leerlingen krijgen de toetsen één week van tevoren op, zodat zij ruim de tijd hebben om te leren.

  Het leerwerk voor biologie, aardrijkskunde en geschiedenis bestaat uit de stof die in de voorafgaande lessen aan bod is gekomen. Bij aardrijkskunde zal hier nog een stukje topografie van Europa (groep 7) of de wereld (groep 8) aan toegevoegd zijn.

  Het leerwerk voor Engels bestaat uit een woordenlijst en zinnen (grammatica). Deze stof moet van Nederlands naar Engels en van Engels naar Nederlands beheerst worden. Zowel spelling als betekenis is belangrijk.

  Leerlingen kunnen in groep 7 en 8 ook “maakwerk” als huiswerk meekrijgen. Kinderen met een eigen leerlijn krijgen aan hun niveau aangepast huiswerk.