Parro en ParnasSys

  Parro en ParnasSys

  Parro

  OBS ’t Reigerbos maakt gebruik van ouderportaal Parro. Via dit portaal wordt gedurende het jaar regelmatig contact gehouden met ouders. Zo is op deze manier rechtstreeks contact mogelijk met de leerkracht en ontvangen ouders onze nieuwsbrief. Daarnaast kan Parro worden gebruikt om een oproep te doen voor ouderparticipatie, of om je aan te melden voor oudergesprekken. Parro kan zowel via de computer als via de Parro-app op de smartphone gebruikt worden.

  ParnasSys

  Via ParnasSys kun je de vorderingen van je kind inzien. Daarnaast staan er documenten en tijdens oudergesprekken gemaakte afspraken in.  De gegevens van het Cito-leerlingvolgsysteem staan ook in ParnasSys. Voor ParnasSys is een persoonlijke inlog nodig en kun je alleen de gegevens van je eigen kind inzien. 

  Log in bij Parro en ParnasSys