Openbare Basisschool 't Reigerbos

  Nieuwsbrief 7-7-2023

  In deze nieuwsbrief:

  Pensioen juf Carla

  Afscheid juf Charissa

  Resultaten enquête over schoolreis

  Schoolvakanties en jaarkalender schooljaar 2023-2024

  Uitslag MR verkiezingen

  Logopedie weer in school op locatie Koningskwartier

  Agenda

  Stichting ZO! Weerbaarheidstraining groep 7 en 8

  Stichting ZO! Faalangstreductietraining groep 4,5,6

  Pensioen juf Carla

  Na 43 jaar ga ik het onderwijs verlaten. Ik heb al die tijd met veel plezier op het Reigerbos gewerkt. Nu is het moment gekomen om van mijn pensioen te gaan genieten. Ik kan terug kijken op een hele mooie tijd op het Reigerbos, waarin ik aan vele honderden kinderen heb les gegeven. Ook met veel ouders heb ik al die jaren fijn contact gehad over de ontwikkeling van hun kinderen en ben ik aan het eind van het schooljaar vaak flink verwend. Dank daarvoor! Ik heb samen gewerkt met 8 verschillende directeuren en heb natuurlijk veel collega’s zien komen en gaan. Nu is het mijn tijd om afscheid te nemen, maar niet zonder jullie allemaal te bedanken voor de fijne samenwerking. Ik wens iedereen een fijne zomervakantie toe en veel goeds in de toekomst. Carla Poot (Foto: Juf Carla haar eerste klas)

  Afscheid juf Charissa

  Beste ouders en kinderen, na 2,5 jaar ga ik het Reigerbos verlaten. Bedankt voor de fijne tijd en het vertrouwen. Ik wens iedereen een hele fijne zomervakantie. Lieve groet, Charissa

  Resultaten enquête over schoolreis

  Er is een enquête uitgegaan naar u als ouders waarin gevraagd is naar de tevredenheid over de schoolreis. In totaal hebben 62 personen de enquête ingevuld. De meerderheid, 52 personen, is tevreden over de schoolreis. 6 personen hebben geen mening en 4 personen zijn ontevreden. De reden voor ontevredenheid is met name de prijs voor het schoolreisje van groep 1-2. Ongeveer de helft is bereid een bedrag te betalen tussen de 20 en 30 euro. Eén derde is bereid om tussen de 30 en 40 euro te betalen voor de schoolreis. De rest van de personen betaalt liever minder of heeft geen mening hierover. De meerderheid van de mensen heeft geen alternatief voor het schoolreisje. Ideeën die geopperd zijn, gaan over eigen lunch meenemen, andere vervoersmiddelen of een activiteit op school organiseren i.p.v. op schoolreis te gaan. Wij zullen deze resultaten meenemen in onze voorbereiding van komend schooljaar.

  Schoolvakanties en jaarkalender schooljaar 2023-2024

  Uitslag MR verkiezingen

  Afgelopen week heeft u uw stem kunnen uitbrengen voor een van de twee nieuwe MR leden. De stemming is gesloten en de uitslag is bekend.  De meeste stemmen zijn gegeven aan Bo Bruins, moeder van Bente (groep 3) en Stan (groep 1/2). Bo zal Saskia vanaf het komend schooljaar vervangen. De leden van de MR willen Saskia bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.

  Logopedie weer in school op locatie Koningskwartier

  Mijn naam is Leonie van Bergen. Sinds 2017 behandel ik kinderen en (jong)volwassenen voor spraak- en taalproblematiek in mijn logopediepraktijk ‘Het Praatlokaal’. Al vanaf het begin is er een fijne samenwerking met de leerkrachten en intern-begeleiders van ’t Reigerbos en ben ik op de donderdagmiddag werkzaam op de locatie aan het Zaagmolenpad. Per augustus 2023 zal ik ook op de schoollocatie van 't Reigerbos aan Ryckevelde 3 in de wijk Koningskwartier behandelingen verzorgen. Deze behandelingen zullen op de donderdagochtend onder schooltijd plaatsvinden. Wilt u uw zoon/dochter aanmelden voor logopedische behandeling op één van deze locaties? Neem contact op via 06-46492960 of laat een bericht achter op https://www.hetpraatlokaal.nl/.

  stichtingzo_nieuwsbrief_'t reigerbos_zevenhuizen.png

  DOEL VAN DE TRAINING

  Tegenwoordig moeten kinderen en jongeren niet alleen assertief reageren op school, bij vrienden, tijdens sportactiviteiten en wanneer ze uitgaan, maar ook op internet en hun mobiele telefoon. Tijdens de training ontwikkelen ze sociale vaardigheden om succesvol sociale interacties te kunnen aangaan. Veel jongeren hebben geen problemen met basale sociale vaardigheden zoals luisteren of een gesprek aangaan, maar wel om gericht assertieve vaardigheden te gebruiken.

  De training is gebaseerd op het PrOP-model en bestaat uit drie fasen:

  probleeminzicht bijbrengen

  werken aan gedragsverandering

  terugvalpreventie (zorgen dat de jongere in de toekomst niet terugvalt in oude gewoonten).

  We gaan aan de slag met:

  de relatie tussen denken, voelen en gedrag.

  assertief leren weigeren.

  assertief je mening durven geven.

  vaardigheden om problemen op te lossen.

  assertief omgaan met pesterijen en kritiek

  DE TRAINING BESTAAT UIT:

  9 bijeenkomsten van één uur

  1 ouderbijeenkomst (in de eerste 2 weken van de start vd training (online))

  Evaluatie met ouder en kind na de training

  VOOR WIE?

  Voor kinderen van groep 7 en 8 (leeftijd 10 -12 jaar)

  KOSTEN:

  Het werkboek voor deze training kost €23,50. Mocht u niet de financiële middelen hebben om het bedrag te betalen, neem dan contact op met ons via smw@stzo.nl

  WAAR EN WANNEER?

  De gymzaal in de Rehoboth school Moerkapelle (Windvaan 8 te Moerkapelle)

  Op maandagen van 15:30 – 16:30 uur

  Data: 28 aug, 4 sept, 11 sept, 18 sept, 25 sept, 2 okt, 9 okt, 23 okt, 30 okt

  Ouderbijeenkomst (in eerste 2 weken van de start van de training (Online)

  Evaluatie met ouders: 6 november

  Let op van 16 t/m 20 oktober is er herfstvakantie en dus geen training

  AANMELDEN

  Aanmelden voor deze training kan via een mail naar smw@stzo.nl

  DOEL VAN DE TRAINING

  Kinderen met faalangst voelen zich vaak minder goed dan ze zijn. Tijdens de training leren de kinderen op een leuke en ontspannen manier dat ze wel goed zijn, dat ze fouten mogen maken en hoe ze daarvan kunnen leren. Want fouten maken mag. Daar leren we juist van. Het is belangrijk om ze te leren hoe ze omgaan met de angsten die ze hebben. Tijdens de training leggen we de nadruk op preventie van faalangst maar ook op het herkennen van faalangst.

  De kinderen leren basisvaardigheden om te voorkomen dat ze faalangstig worden en hoe ze zelf faalangst leren herkennen en hoe ze hier mee om kunnen gaan.

  We besteden aandacht aan bijvoorbeeld:

  Emoties

  Wat gebeurt er met je lichaam

  Helpende gedachten maken

  Fouten maken mag

  Oplossingen bedenken

  Het G model

  DE TRAINING BESTAAT UIT:

  9 bijeenkomsten van 1 uur, gebaseerd op de methodiek ‘Bibbers de baas’.

  Een evaluatiebijeenkomst voor ouders na de training

  Maximale groepsgrootte is 8 kinderen

  VOOR WIE?

  Voor kinderen van groep 4 t/m 6 (8-10 jaar)

  KOSTEN:

  Het werkboek voor deze training kost €24,95. Mocht u niet de financiële middelen hebben om het bedrag te betalen, neem dan contact op met ons via smw@stzo.nl

  WAAR EN WANNEER?

  Het Turfhuis in Moordrecht (Oudersvrucht 5 Moordrecht), Zij-ingang St Jozefschool.

  Ruimte is in ‘de grote keuken’.

  Op maandagen van 15:30 – 16:30 uur

  Data: 28 aug, 4 sept, 11 sept, 18 sept, 25 sept, 2 okt, 9 okt, 23 okt, 30 okt

  Ouderbijeenkomst (fysiek of online) is 6 november

  Let op van 16 t/m 20 oktober is er herfstvakantie en dus geen training

  AANMELDEN

  Aanmelden voor deze training kan via een mail naar smw@stzo.nl