Openbare Basisschool 't Reigerbos

  Nieuwsbrief 28-6-2024

  In deze nieuwsbrief:

  Groepsverdeling schooljaar 2024-2025

  Vertrek van collega's na dit schooljaar

  Bericht van juf Elly

  Bericht van meester Chris

  Nieuwe collega's!

  Overblijfhulpouders gezocht!

  Wenmoment

  Oproep Ouderraad

  Juf Joke en juf Sterre bedankt!

  Agenda

  Leeslijst voor de zomervakantie

  Groepsverdeling schooljaar 2024-2025

  Het is gelukt ! Wij hebben voor iedere groep een groepsleerkracht, iets wat in Nederland steeds minder vanzelfsprekend is. Het personeelstekort blijft een urgent en groeiend probleem. Wanneer we kijken naar landelijke data wordt hier op korte termijn ook geen verandering in verwacht en zal het de komende jaren alleen maar toenemen. Dit heeft te maken met  pensionering, de uitstroom en de beperkte instroom door teruglopend aantal aanmeldingen op de pabo’s. Komend schooljaar zullen ook de teamleiders voor de groep staan. Volgend jaar kan het voorkomen dat zodra de leerkracht afwezig is, de groep één of meerdere dagen thuis zal zijn. Wij hopen natuurlijk dat dit zo min mogelijk voorkomt.

  Personeelsbezetting schooljaar 2024-2025

  Vertrek van collega's na dit schooljaar

  Zoals u heeft kunnen lezen in de groepsverdeling is er ook een aantal collega's die ons komend schooljaar gaan verlaten. Dit zijn: 

  • Meester Chris
  • Juf Melanie
  • Meester Martijn
  • Juf Merve
  • Meester Robert
  • Juf Elly
  • Juf Ineke
  • Juf Sandra

  Deze collega's gaan dichterbij huis werken, met pensioen, verhuizen naar een andere provincie of maken gewoon een nieuwe stap in hun loopbaan. Wij wensen al die collega's heel veel geluk voor de toekomst en zijn dankbaar voor wat zij voor 't Reigerbos hebben gedaan!

  Meester Tijs blijft nog wel bij ons werken, maar gaat ook een aantal dagen in de week op een andere school werken.

  Bericht van juf Elly

  Na 45 jaar juf te zijn geweest op de voor mij meest mooie en geweldige basisschool in de omtrek, ga ik nu aan het einde van dit schooljaar met pensioen. Zo komt er meer tijd voor reizen, tuinieren en kleinkinderen.

  Ik heb met veel plezier met ouders en collega’s samengewerkt, maar aan alle goede dingen komt een eind. Het juf zijn is een mooi vak en het lesgeven ben ik nog niet zat. Dus wellicht kom ik nog weleens een dagje bij uw kind invallen. Bedankt lieve ouders dat ik uw kinderen les mocht geven.  

  Bericht van meester Chris

  Dit schooljaar zal ik 't Reigerbos gaan verlaten. Mijn vrouw is in verwachting van een dochtertje en we willen haar graag opvoeden in de buurt van onze familie. Daarom gaan we de overstap maken naar het dorpje Grijpskerke in Zeeland. Ik heb de afgelopen 6 jaar met heel veel plezier in Zevenhuizen gewerkt en ik had hier graag nog vele jaren gebleven, maar Grijpskerke is helaas te ver van 't Reigerbos.  

  Ik heb heel veel kinderen uit Zevenhuizen mogen leren kennen, ze door de jaren heen zien opgroeien en samen hebben we talloze mooie momenten beleefd. Ik heb mijn tijd op 't Reigerbos oprecht gewaardeerd. Ik wil ook u hiervoor bedanken en ik wens u en uw kinderen alle geluk in de toekomst.

  Nieuwe collega's

  Afbeelding1.jpg

  Beste ouders, verzorgers van OBS ‘t Reigerbos,  

  Wat leuk dat ik aankomend schooljaar juf mag zijn op deze mooie school!  

  Mijn naam is Denise Chang. Geboren in Singapore, maar ik woon al vanaf mijn derde levensjaar in Nederland. In het verleden heb ik een aantal jaren gewerkt als docente Engels, maar ook als BSO juf, zodat ik dat kon combineren met het moederschap. Toen mijn eigen kinderen naar school moesten, ging ik weer parttime Engelse lessen geven, zodat ik thuis kon zijn als zij uit school kwamen.  

  Maar, de leuke jaren op de BSO met de kinderen tussen de 4 en 12 jaar was ik nooit vergeten. Ik heb dan ook een aantal jaren geleden met succes mijn zij-instroomtraject voor de PABO afgerond. Zo kon ik les blijven geven en werken met deze doelgroep. Toen mijn beide zonen oud genoeg waren om zelfstandig naar de middelbare school te gaan, kon ik dus zelfstandig voor mijn eigen klassen staan. Dit doe ik nu al een aantal jaren met veel betrokkenheid en plezier.  

  Mijn hobby's zijn o.a. pianospelen, kunstrijden, wandelen en dansen. Verder heb ik ook in een aantal semi-professionele musicals gespeeld in mijn vrije tijd. Met jonge kinderen werken, vind ik erg betekenisvol. Zij vormen immers de toekomst! Ik geniet vaak van de creativiteit, warmte en energie die deze kinderen uitstralen en draag graag mijn steentje bij aan hun belangrijke ontwikkeling.  

  Dit was even een korte introductie over mijzelf. Graag maak ik ook kennis met jullie tijdens de kennismakingsgesprekken, bijeenkomsten, in de wandelgangen of gewoon spontaan op het schoolplein.  

  Graag tot ziens en degenen die ik in het nieuwe schooljaar pas zal treffen, wens ik alvast een fijne zomervakantie!  

  Denise Chang

  Naast juf Denise start ook meester Tomas, hij is onze nieuwe vakleerkracht gym. Juf Anja gaat bij de kleuters aan de slag. Juf Jolijn en juf Daphne gaan ons komend schooljaar ondersteunen als onderwijsassistent. Daarnaast ronden meester Jurre en juf Femke komend schooljaar de PABO af en zullen grotendeels zelfstandig voor de groep gaan staan komend schooljaar.

  Overblijfhulpouders gezocht!

  Wij zijn met spoed opzoek naar overblijf medewerkers. Heeft u tijd en zin om één of twee uurtjes per dag toezicht te houden op een groep kinderen samen met een leerkracht, mail dan aub naar k.looman@reigerbos.nl. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. We merken dat het steeds lastiger wordt om de pauze op te vangen met vrijwilligers, volgend schooljaar stoppen er helaas ook weer een aantal. Dit betekent dat we ons de komende periode verder gaan verdiepen in andere opties voor de overblijf. Wij komen na de zomervakantie hierop terug, momenteel werken wij een voorstel uit samen met de MR. 

  Wenmoment

  Dinsdagmiddag 2 juli gaan de kinderen van de groepen 2 t/m 7 wennen bij hun nieuwe leerkracht. Voor de kinderen van de groepen 7 is het belangrijk dat ze deze dag met de fiets naar school komen. Samen met meester Robert en juf Annemarieke rijden de kinderen naar locatie Koningskwartier. De kinderen mogen vanuit het Koningskwartier zelf naar huis. Heeft u dit liever niet, dan kan uw kind ook met juf Annemarieke mee terug fietsen naar locatie Zaagmolenpad. Wilt u dit dan voor dinsdag doorgeven aan de groepsleerkracht?

  Oproep Ouderraad

  De ouderraad is nog op zoek naar één ouder van de locatie Koningskwartier die wil helpen organiseren van diverse activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. We vergaderen ongeveer 6x per jaar op maandag- of woensdagavond.

  Ook is de ouderraad op zoek naar ouders die willen ondersteunen in de uitvoerende taken. Deze ouders hoeven niet mee te vergaderen, maar komen wel in een app groep waarin een oproep voor hulp geplaatst kan worden. U kunt dan op dat moment aangeven of u kunt helpen.

  Lijkt dit iets voor u? Dan kunt u zich opgeven via https://forms.office.com/e/6wS4WD3tie

  Juf Joke en Juf Sterre bedankt!

  Afgelopen jaar hebben wij ook weer kunnen rekenen op de inzet van juf Joke, tijdens haar pensioen heeft zij nog veel ingevallen voor ons. Bedankt! 

  Juf Sterre heeft ons ook afgelopen jaar weer vaak geholpen, bedankt daarvoor!

  Agenda_Reigerbos_Zevenhuizen.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_12.jpg

  Schoolvakanties en studiedagen 2024-2025

  Matilda lezen.jpg