Openbare Basisschool 't Reigerbos

  Nieuwsbrief 26-5-2023

  In deze nieuwsbrief:

  Inloopochtenden

  Wij zijn de ouderraad en zoeken nieuwe leden!

  Oproep nieuw MR-lid oudergeleding

  Mobiele devices(apparaten) zoals telefoon/smartwatch van leerlingen staan uit op school tijdens schooltijd.

  Reigerbos 3e van de 46 teams op het korfbaltoernooi!

  Verslag MR vergadering

  Hulp gezocht!

  Schoolreis

  Agenda

  Openingsfeest Reigerbos & Gro-Up locatie Koningskwartier

  Centrum Jeugd en Gezin: Taken in huis

  Avondvierdaagse in Zevenhuizen 13 tot en met 16 juni 2023

  Inloopochtenden

  Inloop

  U bent weer van harte welkom om te komen kijken bij uw kind in de klas van 8:20-8:40. 

  Let op: de groepen 1 en 2 zijn verspreid over twee dagen!

  Locatie Zaagmolenpad:         

  Maandag 5 juni: 1D, 3A ,7B, 2C, 7A
  Dinsdag 6 juni: 1B, 3B, 4/5C, 2D, 2A
  Woensdag 7 juni: 1A, 3C, 4B, 5A, 6C
  Donderdag 8 juni:  1C, 4A, 5B, 6B, 6A, 2B
  Vrijdag 9 juni: 1/2F en 8b, 7/8C, 8a  (locatie Koningskwartier)

   

  Wij zijn de ouderraad en zoeken nieuwe leden!

  van links naar rechts; Mandy, Carolien, Jantien, Sanne, Sam, Jolijn, Nurcan en Ayse.  

  Sommigen van jullie kennen ons al. Andere ouders kennen ons nog niet.  

  Daarom stellen wij ons graag nog een keer aan jullie voor. Wij zijn de ouderraad en organiseren verschillende leuke activiteiten  

  voor de leerlingen van onze school. Dit doen wij vrijwillig met (op dit moment) acht ouders en samen met de leerkrachten. Wat organiseren wij allemaal?  

  Wij organiseren onder ander; het Sinterklaasfeest, Kerst, Pasen en voorleesontbijt.  

  Meld je aan!  

  Wij zijn op zoek naar nieuwe leden! Omdat er aan het einde van dit schooljaar enkele leden vertrekken, komen er wat plekken vrij.  

  Dus heb jij leuke, frisse ideeën, een positieve mindset, ben je bereid de handen uit de mouwen te steken of heb je gewoon de behoefte om meer betrokken te zijn bij school?  

  Dan ben je meer dan welkom in ons gezellige team!  

  Ben je meteen om en wil je je opgeven? Dat kan op volgend mailadres; or@reigerbos.nl.  

  Wil je eerst graag meer informatie? Spreek ons dan gerust aan op het schoolplein of neem contact op met Juf Karin Looman.  

  En mannen, ook jullie zijn van harte welkom ;-).  

  Groetjes, de Ouderraad

   

  Oproep nieuw MR-lid oudergeleding

  Aan het eind van dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor de oudergeleding.  

  Wat doet een MR?  

  De eerste belangrijke rol die een MR heeft is die van controleur van het bevoegd gezag. Dit betekent dat beleid wat het bevoegd gezag wil doorvoeren (dat kan zijn een schoolplan, een begroting, verandering van schooltijden, enzovoort) eerst langs de MR gaat ter controle. De MR kan dan gebruik maken van haar adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp.  De MR controleert dus of het bevoegd gezag goede beleidsvoorstellen doet en keurt deze goed of af.  

  De tweede belangrijke rol die een MR heeft is die van vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. MR-leden worden gekozen door hun achterban om hen te vertegenwoordigen. Het is dan ook een taak van de MR om in de raad te verkondigen wat er bij de achterban leeft.  

  De derde belangrijke rol van de MR is er één waarbij de MR zelf het voortouw neemt. Naast het controleren van voorstellen van het bestuur en contact onderhouden met de achterban, kan de MR ook zelf initiatieven ontplooien en met voorstellen komen (bijvoorbeeld op basis van informatie van de achterban). Dit wordt ook wel ongevraagd advies genoemd en zodoende maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht.  

  Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij de MR, stuur ons even een mail, dan reageren wij zo snel mogelijk. Aanmelden doet u door een foto te sturen en je kort voor te stellen met daarbij natuurlijk waarom juist jij onze MR wilt versterken. Wij zijn op zoek naar 1 kandidaat, bij meerdere kandidaten zal er gestemd worden door de ouders. U kunt uw aanmelding sturen naar: mr@reigerbos.nl vóór vrijdag 2 juni 2023.

  Mobiele devices(apparaten) zoals telefoon/smartwatch van leerlingen staan uit op school tijdens schooltijd.

  Op onze school hanteren wij de volgende schoolregel: “Tijdens schooltijd (8:20 – 14:30 uur) is het gebruik van mobiele devices (telefoon/smartwatch) in alle groepen niet toegestaan voor leerlingen. Mobiele devices (telefoon/smartwatch) staan uit en worden opgeborgen in het telefoonhotel (groep 7 en 8) of in de eigen tas.” Afgelopen week zijn er telefoonhotels opgehangen in groep 7 en 8 om te kijken hoe dit werkt. Zodat de mobiele devices op een veilige en zichtbare plek dicht bij het bureau van de leerkracht kunnen worden opgeborgen. Wanneer uw kind kiest voor het telefoonhotel, zijn wij aansprakelijk voor verlies, schade en diefstal, in de tas niet.

  In de MR is besproken dat wij komend schooljaar samen met het team en de MR verder beleid hierop zullen formuleren. 

  Ter voorbereiding hebben wij al wel vast voor u de onderbouwing, waarom bij ons op school de mobiele devices (telefoon/smartwatch) uit staan tijdens schooltijd:

  Vermindering van afleiding: Mobiele telefoons kunnen een grote afleiding vormen voor zowel leerlingen als leerkrachten die aan het lesgeven zijn. Door ze uit te schakelen, wordt de kans kleiner dat leerlingen tijdens de les afgeleid raken door berichten, sociale media of games.

  Verbetering van de concentratie: Zonder mobiele telefoons kunnen leerlingen zich beter concentreren op de lesstof en actief deelnemen aan groepsactiviteiten. Dit kan hun leerprestaties ten goede komen.

  Bevordering van sociale interactie: Het uitschakelen van mobiele telefoons kan de sociale interactie tussen leerlingen bevorderen. Ze worden gestimuleerd om met elkaar te praten, samen te werken en face-to-face communicatie te oefenen.

  Voorkomen van cyberpesten: Het uitschakelen van mobiele telefoons kan helpen bij het voorkomen van cyberpesten op school. Hierdoor hebben leerlingen minder mogelijkheden om anderen online lastig te vallen of te intimideren tijdens schooltijd.

  Bescherming van privacy: Het uitschakelen van mobiele telefoons kan helpen om de privacy van zowel leerlingen als leerkrachten te beschermen. Het voorkomt ongewenste opnames of verspreiding van beelden zonder toestemming.

  Voorbereiding voor het voortgezet onderwijs: Op veel scholen in het voortgezet onderwijs zijn dezelfde regels van kracht en wordt ook een soort van telefoonhotel ingezet. De leerlingen kunnen er op deze manier alvast aan wennen.

  Reigerbos 3e van de 46 teams op het korfbaltoernooi!

  Verslag MR vergadering

  Op dinsdag 23 mei jl. heeft er een extra MR vergadering plaatsgevonden. In deze vergadering zijn de volgende punten besproken:

  • Invulling pauze op 't Reigerbos
  • Communicatie rond het samenvoegen van de groepen 6 en groep 7A en 7C
  • Telefoonhotel in groep 7 en 8

  Wanneer u geïnteresseerd bent in de notulen van deze vergadering, kunt u de notulen opvragen door een mail te sturen naar MR@reigerbos.nl.

  Hulp gezocht!

  Wij zijn bezig met het vernieuwen van ons meubilair op onze hoofdlocatie. Wij zoeken iemand die ons wil helpen bij het demonteren van enkele meubels. Wie kan ons helpen? Stuur even een mail naar teamleider Karin Looman: k.looman@reigerbos.nl

  Schoolreis

  Donderdag 22 juni is het weer tijd voor ons jaarlijks schoolreisje. Hieronder leest u de praktische informatie. Alle kinderen worden om 08.20 uur op school verwacht. Vanuit school lopen de kinderen met de begeleiders naar de parkeerplaats van La Baraque. Daar staan de bussen klaar. Dit is ook de locatie waar u uw kind 's middags kunt ophalen. Wij vragen u zo min mogelijk met de auto te komen bij het uitzwaaien of ophalen en eventueel elders te parkeren, zodat de bussen voldoende (par)keerruimte krijgen. Via Parro houden de leerkrachten u op de hoogte van de aankomsttijden, maar in het schema ziet u alvast de verwachtte tijden.

  GroepBestemmingVertrek ZevenhuizenAankomst Zevenhuizen
  1/2De Kievit09.30 uur14.30 uur
  3Blijdorp08.45 uur16.30 uur
  4/5Drievliet09.00 uur16.45 uur
  6/7Duinrell08.45 uur17.15 uur

  Wilt u uw kind een tussendoortje en een lunch/drinken meegeven? Het is voor de groepen 3 t/m 7 ook toegestaan om iets van snoep of koek mee te nemen. De leerkrachten van de groepen 1/2 zullen dit zelf voor de kinderen regelen. Ook mogen de kinderen van groep 4 t/m 7 maximaal 5 euro meenemen om tijdens de schoolreis uit te geven. Dit is wel op eigen verantwoordelijkheid.

  We hopen natuurlijk op mooi weer, maar wilt u voor de zekerheid het weerbericht in de gaten houden en de kinderen daarop kleden (zonnebrand/petje/regenkleding)? Zo nodig ook graag een setje reservekleding in een plastic tas.

  Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u deze ook aan de leerkracht van uw kind stellen.

  DatumTijdActiviteit
  Maandag 29 mei 2023 2e Pinksterdag, kinderen vrij
   Maandag 5 juni 2023 8:20 uur Inloopochtend groep 1D, 3A, 7B, 2C, 7A                        
   Dinsdag 6 juni 2023  8:20 uur Inloopochtend groep 1B, 3B, 4/5C, 2D, 2A
   Woensdag 7 juni 2023  8:20 uur Inloopochtend groep 1A, 3C, 4B, 5A, 6C,  
   Donderdag 8 juni 2023  8:20 uur Inloopochtend groep 1C, 4A, 5B, 6B, 6A, 2B
   Vrijdag 9 juni 2023  8:20 uur Inloopochtend locatie Koningskwartier groep 1/2F en 8b, 7/8C, 8a 
  Donderdag 15 juni 202314:30 uurOpening locatie Koningskwarter/Portfolio's mee naar huis
  Maandag 19 juni 2023 t/m vrijdag 23 juni 2023 Pré adviesgesprekken groep 7
  Maandag 19 juni 2023 t/m vrijdag 23 juni 2023 Mogelijkheid om oudergesprek te voeren met de leerkracht.
  Donderdag 22 juni 2023 Schoolreis groep 1 t/m 7
  Vrijdag 23 juni 2023 Studiedag (de kinderen zijn vrij)
  Woensdag 28 juni 2023 Musical groep 8C
  Donderdag 29 juni 2023 Musical groep 8A
  Vrijdag 30 juni 2023 Musical groep 8B
  Woensdag 5 juli 2023 Juf- en meesterdag
  Vrijdag 7 juli 2023 Start zomervakantie
  centrum_jeugd_gezin_zuidplas_nieuwsbrief 't Reigerbos_Zevenhuizen.jpg

  Taken in huis

  Kinderen die huishoudelijke taken doen blijken later over het algemeen succesvoller te zijn dan kinderen die dit niet deden. Kinderen krijgen een goed gevoel als ze anderen kunnen helpen. En bij te dragen aan wat fijn is voor iedereen en hoe het huis (of de klas) er uitziet. Het vergroot hun zelfvertrouwen. Ook leren kinderen zo verantwoordelijkheid te nemen.

  Welke taken passen bij welke leeftijd? Hierbij wat ideeën.

  Vanaf de peuter- / kleutertijd. Speelgoed opruimen. Tafel dekken en afruimen. Vuile kleren in de wasmand doen. Huisdier (helpen) verzorgen. Eigen boterhammetjes klaarmaken.

  Vanaf groep 3. Vaatwasser in- en uitruimen. Eigen kamer opruimen. Eigen bed afhalen en opmaken. Vloer vegen. Hond uitlaten (op veilig terrein).

  Vanaf een jaar of 9. Helpen met de wekelijkse schoonmaakklusjes in huis. Auto wassen. Planten water geven. De wat kleinere boodschappen doen, boodschappen opruimen. Was helpen opvouwen. Vuilnis naar buiten brengen. Zo nu en dan koken.

  Natuurlijk hebben kinderen er vaak helemaal geen zin in. Het is dan ook belangrijk dat je ze hierin goed begeleidt. 

  Maak afspraken met elkaar. Laat je kinderen zelf meedenken over welke taken ze graag op zich nemen. Wat voor hen een goed moment is. Leg vast wie wat wanneer doet. Een schemaatje op de koelkastdeur kan daarbij helpen. Met de namen en taken. En hokjes om af te vinken als het klaar is. 

  Leer je kinderen hoe ze hun taken goed en veilig kunnen uitvoeren. Herinner ze eraan en houd vast aan de gemaakte afspraken. Het went :)

  Heel belangrijk! Geef complimenten voor wat ze doen! 

  Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl 

  Heb je een vraag over opvoeden die meer aandacht nodig heeft, dan kun je hiervoor een afspraak maken. Zoek op pedagogisch advies.

  Avondvierdaagse in Zevenhuizen 13 tot en met 16 juni 2023

  De Avondvierdaagse in Zevenhuizen zal weer van start gaan. Na een paar jaar afwezigheid is het een groepje vrijwilligers toch gelukt om dit sportieve evenement te organiseren!  

  Wanneer: Dinsdag 13 juni t/m vrijdag 16 juni

  Locatie: De start is bij VV Groeneweg. Knibbelweg 16 Zevenhuizen.

  Starttijd: De start is tussen 18:30 en 19:00u

  Thema: Superhelden en sprookjes. Je mag de laatste avond verkleed komen!

  Voorverkoop: woensdag 7 juni 15:30-17:00 en zaterdag 10 juni 10:00-11:00 bij Jumbo in de Dorpsstraat.  

  Kosten: Een boekje kost 5 euro p.p.

  Afstand: Er is één afstand per avond van ongeveer 5 km  

  De laatste avond: start bij VV Groeneweg. Verzamelen voor de intocht op het bovenbouwschoolplein van 't Reigerbos/ Eendragt. De intocht eindigt bij VV Groeneweg.  

  Loopt u ook mee met uw kind?