Openbare Basisschool 't Reigerbos

  Nieuwsbrief 22-3-2024

  In deze nieuwsbrief:

  Pasen

  Inloopochtenden

  Studiedag 2 april (leerlingen vrij)

  Wie komt er een dagje voor de groep staan?

  Overblijfhulpouders gezocht!

  Oproep nieuw MR-lid oudergeleding

  Schoolreis/Zomerfeest

  Kunst in groep 1/2

  Agenda

  CJG/GGD: Hoofdluistraining/Hoe zorg je samen met je kind voor een gezond gebit? 

  Pasen

  Donderdag 28 maart vieren we Pasen met een ontbijt in de klas. Wilt u uw kind zelf een bord, beker en bestek voorzien van naam meegeven voor het ontbijt? Dit mag worden meegegeven vanaf dinsdag 26 maart. 

  Ook zijn er per klas 2 ouders nodig die eieren willen koken. De eieren worden woensdag 27 maart meegegeven naar huis en kunt u donderdagochtend gekookt weer brengen in de klas. (bonuspunten voor warme eitjes). Wilt u hiermee helpen? Stuur dan een berichtje via Parro. Goede Vrijdag en 2de Paasdag zijn de kinderen vrij.

  Inloopochtenden

  Bij deze alvast de data voor de inloopochtenden in april:  

  Maandag 8 april: 1/2D, 1/2B, 4A, 5A, 6A, 7A

  Dinsdag 9 april: 1/2C, 1E, 4B, 5/6C, 1/2A

  Woensdag 10 april: 3A 3B, 4C, 5B, 6B, 7B

  Donderdag 11 april: Locatie Koningskwartier

  Studiedag 2 april (leerlingen vrij)

  Dinsdag 2 april hebben we een studiedag. Deze dag staat in het teken van het Expliciete Directe Instructiemodel (EDI) EDI bestaat uit een aantal vaste lesonderdelen, aangevuld met technieken. Hierdoor raken alle leerlingen meer actief betrokken bij de les. Het doel van EDI is om de leerstof succesvol aan te leren aan alle leerlingen. 

  Ook volgt een deel van het team deze dag een training in het begeleiden van stagiaires. Dit is een onderdeel van het traject om opleidingsschool te worden. Zo kunnen wij ook in de toekomst studenten blijven opleiden op onze school van de PABO.

  EDI Cirkel OBS 't Reigerbos.png

  Wie komt er een dagje voor de groep staan?

  Wij doen er alles aan om de bezetting dagelijks rond te krijgen. Toch is het erg lastig, hierdoor kan het voorkomen dat wij groepen helaas naar huis gaan sturen. Kent u iemand die les kan geven en af en toe een dagje bij ons wilt werken, dan hoor ik dat graag van u. (directie@reigerbos.nl)

  Overblijfhulpouders gezocht!

  Wij zijn met spoed opzoek naar overblijf medewerkers voor de dinsdag en vrijdag. Heeft u tijd en zin om één of twee uurtjes per dag toezicht te houden op een groep kinderen samen met een leerkracht, mail dan aub naar k.looman@reigerbos.nl

  We merken dat het steeds lastiger wordt om de pauze op te vangen met vrijwilligers. Dit betekent dat we ons de komende periode gaan verdiepen in andere opties voor de overblijf. Via de nieuwsbrief zullen we u hierover blijven informeren.

  Oproep nieuw MR-lid oudergeleding

  Aan het eind van dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor de oudergeleding. 

  Wat doet een MR? 

  De eerste belangrijke rol die een MR heeft is die van controleur van het bevoegd gezag. Dit betekent dat beleid wat het bevoegd gezag wil doorvoeren (dat kan zijn een schoolplan, een begroting, verandering van schooltijden, enzovoort) eerst langs de MR gaat ter controle. De MR kan dan gebruik maken van haar adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp.  De MR controleert dus of het bevoegd gezag goede beleidsvoorstellen doet en keurt deze goed of af. 

  De tweede belangrijke rol die een MR heeft is die van vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. MR-leden worden gekozen door hun achterban om hen te vertegenwoordigen. Het is dan ook een taak van de MR om in de raad te verkondigen wat er bij de achterban leeft. 

  De derde belangrijke rol van de MR is er één waarbij de MR zelf het voortouw neemt. Naast het controleren van voorstellen van het bestuur en contact onderhouden met de achterban, kan de MR ook zelf initiatieven ontplooien en met voorstellen komen (bijvoorbeeld op basis van informatie van de achterban). Dit wordt ook wel ongevraagd advies genoemd en zodoende maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht

  Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij de MR, stuur ons even een mail, dan reageren wij zo snel mogelijk. Aanmelden doet u door een foto te sturen en je kort voor te stellen met daarbij natuurlijk waarom juist jij onze MR wilt versterken. Wij zijn op zoek naar 1 kandidaat, bij meerdere kandidaten zal er gestemd worden door de ouders. U kunt uw aanmelding sturen naar: mr@reigerbos.nl

  Schoolreis/Zomerfeest

  Dit jaar gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 7 weer op schoolreis. Donderdag 20 juni gaan de groepen 3 en 4 met de bus naar Plaswijckpark en de groepen 5 t/m 7 naar Duinrell. De groepen 1 en 2 hebben dit jaar een zomerfeest. Dit wordt een dag vol leuke activiteiten op en rondom de school, zoals een springkussen en een poppentheater. Voor deze dag vragen wij een vrijwillige bijdrage. De ouderraad zal u hiervoor in april een factuur sturen. Meer informatie over de schoolreis volgt later in het schooljaar.

  Kunst in groep 1/2

  De kinderen van de groepen 1 en 2 hebben de afgelopen weken hard gewerkt in het thema 'Kunst'. Zo hebben zij een museum kunnen bezoeken op locatie het Koningskwartier, zelf een echt museum opgebouwd waar ouders een vrijkaartje voor hebben gekregen. Ook hebben de kleuters gezamenlijk een kunstwerk gemaakt. Het is voor de school wel duidelijk waar de talenten zich bevinden!

  Kunstproject schooljaar 2023-2024 groep 1/2
  Agenda_Reigerbos_Zevenhuizen.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_08.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_09.jpg
  centrum_jeugd_gezin_zuidplas_nieuwsbrief 't Reigerbos_Zevenhuizen.jpg

  Hoofdluistraining

   Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) organiseert op 17 april 2024 een online Hoofdluistraining voor (hoofdluis)ouders van kinderen en voor medewerkers van de BSO en kinderopvang.
  Bijna iedereen heeft wel eens te maken gehad met hoofdluis. Het zijn kleine vervelende beestjes die veel jeuk veroorzaken. Maar hoe herken je ze en hoe kun je ze behandelen?

  Wat kun je verwachten?

  Hoofdluizen zijn kleine beestjes die graag leven op warme en behaarde plekjes op het hoofd. Hoofdluis is besmettelijk en daarom is het noodzakelijk om ze te behandelen! Onderwerpen die besproken worden zijn: Wat is hoofdluis en hoe herken ik het? Hoe controleer je op hoofdluis?

  Hoe behandel je hoofdluis? Wat te doen bij besmetting?

  Aan het einde krijg je een bewijs van deelname.

  Praktische info 

  Datum:    Woensdag 17 april 2024

  Tijd:        09.30 – 11.00 uur

  Locatie:   Online

  Kosten:   Gratis

  Geïnteresseerd?

  Aanmelden en meer informatie via www.cjgcursus.nl of via deze link

  Meer informatie en aanmelding CJG cursussen

  Website:                    www.cjgcursus.nl

  E-mail:                       info@cjgcursus.nl

  GGD.jpg

  Hoe zorg je samen met je kind voor een gezond gebit? 

  Zelf dingen doen geeft je kind een gevoel van zelfvertrouwen en eigenwaarde. Met het zelf tanden poetsen kun je dit gevoel bij je kind vergroten. 

  • Poets samen met je kind 2 keer per dag de tanden met een fluoride tandpasta. Poets de tanden na tot de leeftijd van 10 jaar. Hierna kan jouw kind zelfstandig de tanden poetsen.
  • Geef een duidelijke uitleg over hoe je kind de tanden kan poetsen. Poets in een vaste volgorde. Denk daarbij aan de 3 B’s; Binnenkant, Buitenkant en Bovenkant van de tanden.
  • Doe het tanden poetsen eerst voor of laat je kind bij jou de tanden poetsen zodat hij/zij goed kan zien aan welke kanten er gepoetst moet worden.
  • Geef je kind complimenten voor het poetsen van zijn/haar tanden.
  • Geef zelf het goede voorbeeld aan je kind door twee keer per dag te poetsen.
  • Maak het tanden poetsen leuk en aantrekkelijk. Laat je kind bijvoorbeeld zelf de tandenborstel kiezen. Zing een liedje tijden het poetsen. Of kijk samen tijdens het poetsen een (online) poetsliedje op de telefoon.
  • Geef maximaal 7 keer per dag iets te eten of te drinken. Geef zo min mogelijk vruchtensappen en suiker. Deze zijn namelijk erg zoet en/of zuur. Het tast het glazuur van de tanden aan.
  • Bezoek twee keer per jaar de tandarts voor een controle. Tandzorg voor kinderen wordt helemaal door de basis zorgverzekering vergoed.

  Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl.

  Luister je graag naar podcasts? Je vindt die van het CJG over opvoeden en opgroeien op www.cjghm.nl/podcasts

  Wil je met iemand praten, neem contact op met de jeugdverpleegkundige van het CJG.

  Tandenpoetsen.jpg