Openbare Basisschool 't Reigerbos

  Nieuwsbrief 22-12-2023

  In deze nieuwsbrief:

  Kerstdiner

  Overblijfouder gezocht voor de instroomgroep

  Beleid mobiele devices

  Inloopochtenden in week 2 en 3 8-12 en 15 januari 2024

  Gevonden voorwerpen

  Overblijfouders gezocht voor onze locatie Koningskwartier

  Agenda

  Matilda (leesbevordering)

  Snertwandeltocht 13 januari 2024

  Kerstdiner

  Afgelopen dinsdagavond hebben de leerlingen met elkaar genoten van een heerlijk kerstdiner in de groep. Tijdens dit kerstdiner was u van harte welkom in de speelzaal. Wat was het gezellig met elkaar. Wij willen de ouderraad bedanken voor de mooie versieringen in onze school en de organisatie van de bijeenkomst met u in de speelzaal. Wij wensen u hele fijne feestdagen toe en een gelukkig en gezond 2024!

  Kerstviering in de speelzaal obs 't Reigerbos.gif
  Fijne feestdagen OBS 't Reigerbos.gif

  Overblijfouder gezocht voor de instroomgroep

  Vindt u het leuk om met een klein groepje kinderen van vier jaar een half uurtje te lunchen tussen de middag, dan bent u van harte welkom in onze instroomgroep 1E op het Zaagmolenpad. Iedere dag (behalve woensdag) van 11:30-12:00 wordt er gegeten met de kinderen en daarna is uw hulp hard nodig op het plein. Eindtijd kan in overleg. Via k.looman@reigerbos.nl kunt u reageren. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Wilt u meer informatie hierover, loop dan gerust even langs bij juf Karin.

  Beleid mobiele devices

  telefoonverbod_obsreigerbos_zevenhuizen.jpeg

  Uit onderzoeken blijkt dat het gebruik van mobiele devices op school verschillende negatieve effecten heeft. Vanuit het Ministerie van Onderwijs wordt wetgeving verwacht omtrent dit onderwerp voor basisscholen. De MR is vorig schooljaar met een initiatief gekomen om dit zo snel mogelijk te laten ingaan. Wij hebben dit initiatief overgenomen en samen met de MR een beleid opgesteld. In dit beleid kunt u lezen hoe dat er voor uw kind uit komt te zien. We zijn er van overtuigd dat het beheersen van het gebruik van mobiele devices een groot positief effect zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs, de leeromgeving en de veiligheid van onze school. 

  Het verbodsbeleid voor mobiele telefoons en andere mobiele devices zoals smartwatches en tablets heeft de volgende doelstellingen: 

  1. Het bevorderen van een gezonde leeromgeving waarin leerlingen zich kunnen concentreren op hun studie en interactie hebben met hun medeleerlingen en leerkrachten. 
  2. Het voorkomen van afleiding en het verminderen van mogelijke negatieve invloeden van mobiele telefoons, zoals cyberpesten, ongepast gebruik van sociale media en verslaving aan digitale apparaten. 
  3. Het aanmoedigen van persoonlijk contact, sociale interactie en buitenspelen tijdens pauzes, wat bijdraagt aan de fysieke en sociale ontwikkeling van de leerlingen.

  Concreet betekent dit voor uw kind het volgende:

  • Vanaf 8 januari 2024 is het gebruiken of hebben van mobiele devices verboden.
  • Kinderen leveren aan het begin van de schooldag hun mobiele device in bij de groepsleerkracht en krijgen deze aan het einde van de schooldag weer terug.
  • De mobiele devices worden bewaard in kasten (groep 6t/m8) of lades (groep 1 t/m 5), die door de leerkracht op slot worden gedaan.

  Ook het houden van mobiele devices in tassen of broekzakken op school is niet toegestaan.

  U kunt het hele beleid hier lezen: https://www.obsreigerbos.nl/voor-ouders/downloads

  Inloopochtenden

  In de week van 8-12 januari en 15 januari 2024 staan er weer inloopochtenden gepland van 8:20-8:40 uur.

  Dinsdag 9 januari: groep 1/ 2 B, 3B, 4A, 5A, 4C

  Woensdag 10 januari: groep 1/ 2 C , 5/ 6 C, 7A

  Donderdag 11 januari: groep 3A, 6A, 7B, 1/ 2 A

  Vrijdag 12 januari: groep 1/ 2 D, 4B, 5B, 6B 

  Maandag 15 januari: Locatie Koningskwartier alle groepen

  Gevonden voorwerpen

  Gevonden voorwerpen OBS 't Reigerbos.jpg

  Zit er iets van uw kind tussen? Kom het snel halen. Half januari gaat alles wat over is naar een goed doel. 

  Overblijfouders gezocht voor onze locatie Koningskwartier

  Vindt u het leuk om met een klein groepje kinderen van vier/vijf jaar een half uurtje te lunchen tussen de middag, dan bent u van harte welkom in onze groepen 1/2 op het Zaagmolenpad. Iedere dag (behalve woensdag) van 12:30-13:00 wordt er gegeten met de kinderen. Via k.looman@reigerbos.nl kunt u reageren. Er staat een vrijwilligersvergoeding tegenover. Wilt u meer informatie hierover, loop dan gerust even langs bij meester Robert. 

  Agenda_Reigerbos_Zevenhuizen.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_06.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_07.jpg

  Matilda (leesbevordering)

  NB 21 dec Advieslijsten Winter 2023 Matilda - Op school_Pagina_1.jpg
  NB 21 dec Advieslijsten Winter 2023 Matilda - Op school_Pagina_2.jpg

  Snertwandeltocht 13 januari 2024

  Flyer Snertwandeltocht 2024.jpg