Openbare Basisschool 't Reigerbos

  Nieuwsbrief 2-2-2024

  In deze nieuwsbrief:

  Factuur vrijwillige overblijfbijdrage

  Vanuit de MR

  In gesprek met de directeur

  Inloopochtenden

  Speelgoedauto's gezocht!

  Vrijwilligers gezocht voor de overblijf!

  Agenda

  GGD: Mediawijsheid: Hoe voed ik mijn kind mediawijs op?

  CJG: Mensje tussen de mensen

  Factuur vrijwillige overblijfbijdrage 

  Komende week ontvangt u van ons de factuur voor de vrijwillige overblijfbijdrage, waardoor wij de overblijf zo kunnen blijven organiseren zoals wij dat nu doen. Wij zetten hiervoor begeleiding in voor de vrijwilligers en de vrijwilligers krijgen een vrijwilligersvergoeding.

  Vanuit de MR

  Afgelopen dinsdag 23 januari heeft de MR-vergadering plaatsgevonden. Hieronder vindt u een samenvatting van de punten die in deze vergadering zijn besproken.

  - Aan het team is het voorstel voor het aantal groepen voor schooljaar 2024-2025 gedeeld. Het team heeft deze week nog de tijd om hierop te reageren. De uitkomst hiervan wordt gedeeld met de MR, waarna aan de PMR gevraagd wordt of zij hiermee instemmen.

  - Het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) is opgezet. Na een kleine tekstuele aanpassing is er door de MR ingestemd met het SOP.

  - Er moet een nieuw schoolplan voor de periode 2024-2028 gemaakt worden. Er heeft een denktank plaatsgevonden waarbij alle leerkrachten en de oudergeleding van de MR mee konden denken. Er zijn punten ingebracht en geprioriteerd, die meegenomen worden in het schoolplan. Omdat het schoolplan een groot document is, wordt er per deel instemming van de MR gevraagd. Zodra een deel af is, wordt dit gedeeld met de MR, die vervolgens de laatste feedback kan geven, waarna ermee ingestemd kan worden.

  - De goedgekeurde meerjarenbegroting van Scholengroep Holland is gedeeld en toegelicht.

  - De tussenevaluatie van het jaarplan 2023-2024 is gedeeld. Er is verteld hoe we er nu voor staan en hoe de werkwijze is gegaan.

  Wilt u de volledige notulen van deze ontvangen? Stuur dan een mail naar mr@reigerbos.nl. Zodra de notulen zijn vastgesteld in de volgende vergadering, krijgt u deze toegestuurd. De volgende vergadering staat gepland op dinsdag 16 april 2024.

  In gesprek met de directeur

  Op vrijdag 1 maart om 8:30 uur ontvang ik u graag in de aula van onze locatie Zaagmolenpad 1, wij zijn momenteel bezig met het samenstellen van het schoolplan 2024-2028, ik vertel u graag wat onze onderwijskundige ambities zijn voor de komende vier jaar. Bent u er ook bij ?

  Inloopochtenden

  Inloopochtenden

  Bij deze alvast de data voor de inloopochtenden in april: 

  Maandag 8 april: 1/2D, 1/2B, 4A, 5A, 6A, 7A

  Dinsdag 9 april: 1/2A, 1/2C, 1E, 4B, 5/6C

  Woensdag 10 april: 3A 3B, 4C, 5B, 6B, 7B

  Donderdag 11 april: Locatie Koningskwartier

  Speelgoedauto's gezocht!

  Bij de kleuters spelen de kinderen graag met auto's. Helaas hebben wij er maar weinig. Daarom zijn wij opzoek naar speelgoedautootjes die u aan school zou willen doneren. U kan deze inleveren bij Juf Suus in groep 1E. Alvast bedankt!

  Vrijwilligers gezocht voor de overblijf!

  Wij zoeken nog steeds vrijwilligers voor de overblijf, wilt u meer informatie hierover, neem dan even contact op met teamleider Karin Looman. (k.looman@reigerbos.nl)

  Rekenen - Bareka

  De leerlingen krijgen twee keer per jaar hun portfolio mee. Vanaf komend portfolio krijgen de leerlingen van groep 3 t/m 8 ''het rekenmuurtje van Bareka'' mee in het portfolio. Hiermee wordt voor de leerkracht, de leerling en de ouders inzichtelijk gemaakt welke bouwsteentjes worden beheerst en welke nog aandacht nodig hebben. Bij het portfolio zit ook een uitlegblad over het rekenmuurtje. Ook zal het rekenmuurtje tijdens het portfoliogesprek met u doorgenomen worden. Mocht u nog vragen hebben, kunt u bij de leerkracht van uw kind terecht.

  Agenda_Reigerbos_Zevenhuizen.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_07.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_08.jpg
  Ouderwebinar Je Kind Online.jpg
  centrum_jeugd_gezin_zuidplas_nieuwsbrief 't Reigerbos_Zevenhuizen.jpg

  Mensje tussen de mensen

  Vanaf de geboorte ontwikkelt je kind zich als sociaal wezentje. 

  De ene fase is nog niet voorbij of je moet alweer verzinnen hoe je op nieuw gedrag van je kind reageert. 

  Jouw relatie met je kind is de basis voor alle andere relaties die je kind in zijn leven aangaat. Door jou leert je kind wat hij kan verwachten van mensen. Door de invoelende manier waarop jij met hem omgaat leert je kind dat hij zich aan mensen kan toevertrouwen.  

  Tips om de sociale ontwikkeling van je kind te begeleiden. 

  Het eerste half jaar

  • Kijk vanaf het begin goed naar je kind. Verplaats je in hem. Wat laat hij zien? Laat hem merken dat je ziet hoe het met hem gaat. “Dat duurt lang he, voordat er eindelijk melk komt.”
  • Lok communiceren zonder woorden uit. Trek een gekke bek. Lach en wacht op het lachje terug.

  Tussen de zes en negen maanden kan je kind gaan schrikken van vreemde gezichten. Ook kan hij van slag raken als jij vertrekt. Dat is een goed teken: je kind heeft zich aan jou gehecht.

  • Laat je kind merken dat hij op je kan vertrouwen. Zeg wat je doet. Doe wat je zegt.
  • Neem angst altijd serieus.

  Vanaf een jaar of twee kan je kind koppig worden: de peuterpuberteit. Hij is bezig zichzelf als persoontje los van jou neer te zetten. Door hoe jij reageert leert hij omgaan met geven en nemen. En leert hij omgaan met zijn emoties als het anders gaat dan hij zou willen. 

  • Probeer zelf niet te boos te worden. Benoem wat je denkt dat in zijn koppie omgaat. “Jij wilt het zelf doen he?”  Bedenk: wat is er nu nodig? Staat hij open voor een alternatief? Moet je hem even laten? Moet je hem zonder al te veel woorden meenemen in wat er moet gebeuren?
  • Geef je kind regelmatig ruimte om zelf iets te beslissen, bv iets te kiezen uit twee mogelijkheden.
  • Laat hem maar even als hij boos is. Geef naderhand een knuffel om de boze bui weer af te ronden.

  Je kind vindt het vast heerlijk om samen met andere kindjes te zijn. Samen spelen, samen delen begint echter pas tegen de tijd dat je kind naar school gaat. 

  • Grijp in als je kind iets afpakt of een kind van het fietsje duwt dat hij wil. Maar maak het niet groter dan het is. Leid de situatie in goede banen. “Eerst mag .... op het fietsje, en dan mag jij straks.” Op een ander moment kun je het hem ook netjes laten vragen met een paar woorden. Geef een complimentje als dat lukt.

  En blijf vooral goed voor jezelf zorgen. Omdat jij dat waard bent. En omdat je daarmee een heel goed voorbeeld geeft aan je kind. 

  Meer informatie over opvoeden en opgroeien: www.cjghm.nl

  Zoek: identiteit ontwikkelen.

  Wil je met iemand praten, neem contact op met pedagogisch advies van het CJG.