Openbare Basisschool 't Reigerbos

  Nieuwsbrief 19-4-2024

  In deze nieuwsbrief:

  Staat van het Onderwijs 2024

  Vanuit de MR

  Wij zoeken nog 1 MR lid voor komend schooljaar!

  Overblijfhulpouders gezocht!

  Koningsspelen

  Samenwerking jeugdverpleegkundige/jeugdarts

  Agenda

  Voorstelling "de Nanny"

  Stichting Autstede

   ✓

   Twee zwemlessen in open water

  Staat van het Onderwijs 2024

  Afgelopen woensdag is de Staat van het Onderwijs 2024 uitgekomen. Hierin staat beschreven hoe het staat met het onderwijs in Nederland. Onze sector, het primair onderwijs daarvan is ook als aparte bijlage verschenen. Wij hebben zowel die aparte bijlage als het volledige rapport hieronder opgenomen. Veel leesplezier! Heeft u naar aanleiding van deze documenten vragen, neem dan gerust even contact op met ons.

  Vanuit de MR

  Afgelopen dinsdag hebben wij gesproken met de MR over de resultaten van de doorstroomtoets (voorheen eindtoets) in groep 8. De MR heeft ons een compliment gegeven en is erg tevreden met de resultaten van onze school. 

  Daarnaast hebben wij gesproken over het huidige GVO onderwijs. Dat gaat stoppen met ingang van schooljaar 2024-2025. Dit vakonderwijs willen wij in het nieuwe schooljaar graag aan alle leerlingen aanbieden in het kader van Burgerschap, Mens en Maatschappij, kerndoelen van het openbaar onderwijs. Hierbij gaat het in ons onderwijsaanbod om identiteitsvorming, persoonsvorming en levensbeschouwelijke ontwikkeling van de leerlingen. Wij vinden het belangrijk dat al onze leerlingen van levensbeschouwelijke stromingen op de hoogte zijn. Dit staat los van de levensovertuiging die kinderen, mogelijk van thuis, meekrijgen. Wij zijn met het Centrum voor Vormingsonderwijs in gesprek gegaan hoe we op een eigentijdse manier invulling kunnen geven aan de lessen levensbeschouwing bij ons op school. Het volgende is voor volgend jaar tot stand gekomen: er zal een carrousel plaats vinden waarbij leerlingen kennismaken met verschillende levensovertuigingen, bv. het Hindoeïsme, het Christendom, de Islam en het Boeddhisme in de groepen 5 t/m 7. De lessen zullen gegeven gaan worden door vakleerkrachten. Doordat de leerlingen kennismaken met verschillende stromingen, leren zij respect en waardering te hebben voor verschillende geloven en levensovertuiging. Wij nemen deze lessen op in ons curriculum van burgerschapsonderwijs.

  Ook de studiedagen en vakanties voor komend schooljaar zijn door de MR goedgekeurd. 

  Via deze link kom je op de pagina met het vakantierooster voor dit schooljaar en volgend schooljaar.

  https://www.obsreigerbos.nl/onze-school/schooltijden-en-vakanties

  Wij zoeken nog 1 MR lid voor komend schooljaar!

  Aan het eind van dit schooljaar zijn wij op zoek naar een nieuwe vertegenwoordiger voor de oudergeleding. 

  Wat doet een MR? 

  De eerste belangrijke rol die een MR heeft is die van controleur van het bevoegd gezag. Dit betekent dat beleid wat het bevoegd gezag wil doorvoeren (dat kan zijn een schoolplan, een begroting, verandering van schooltijden, enzovoort) eerst langs de MR gaat ter controle. De MR kan dan gebruik maken van haar adviesrecht of instemmingsrecht, afhankelijk van het onderwerp.  De MR controleert dus of het bevoegd gezag goede beleidsvoorstellen doet en keurt deze goed of af. 

  De tweede belangrijke rol die een MR heeft is die van vertegenwoordiger van de betrokkenen op school. MR-leden worden gekozen door hun achterban om hen te vertegenwoordigen. Het is dan ook een taak van de MR om in de raad te verkondigen wat er bij de achterban leeft. 

  De derde belangrijke rol van de MR is er één waarbij de MR zelf het voortouw neemt. Naast het controleren van voorstellen van het bestuur en contact onderhouden met de achterban, kan de MR ook zelf initiatieven ontplooien en met voorstellen komen (bijvoorbeeld op basis van informatie van de achterban). Dit wordt ook wel ongevraagd advies genoemd en zodoende maakt de MR gebruik van haar initiatiefrecht

  Mocht je nog vragen hebben, dan kun je terecht bij de MR, stuur ons even een mail, dan reageren wij zo snel mogelijk. Aanmelden doet u door een foto te sturen en je kort voor te stellen met daarbij natuurlijk waarom juist jij onze MR wilt versterken. Wij zijn op zoek naar 1 kandidaat, bij meerdere kandidaten zal er gestemd worden door de ouders. U kunt uw aanmelding sturen naar: mr@reigerbos.nl

  Overblijfhulpouders gezocht!

  Wij zijn met spoed opzoek naar overblijf medewerkers voor de dinsdag en vrijdag. Heeft u tijd en zin om één of twee uurtjes per dag toezicht te houden op een groep kinderen samen met een leerkracht, mail dan aub naar k.looman@reigerbos.nl

  We merken dat het steeds lastiger wordt om de pauze op te vangen met vrijwilligers. Dit betekent dat we ons de komende periode gaan verdiepen in andere opties voor de overblijf. Via de nieuwsbrief zullen we u hierover blijven informeren.

  Koningsspelen

  Vrijdag 26 april worden de Koningsspelen weer georganiseerd. Ook dit jaar doen we dit samen met de andere scholen van Zevenhuizen. Deze dag is er op beide locaties van alles te beleven en ook in dorpshuis Swanla is het weer een feestje.

  Op locatie Zaagmolenpad zal er 's morgens vroeg een stormbaan worden opgezet bij de Lente. Dit betekent dat er die dag geen auto's bij de Eendragt kunnen parkeren of rijden. Wilt u hiermee rekening houden? De omwonenden zullen we ook op de hoogte brengen. Alvast bedankt voor uw medewerking!

  Op beide locaties worden de Koningspelen muzikaal geopend en bent u uiteraard van harte welkom om te komen kijken/luisteren. Wilt u ervoor zorgen dat u achter de kinderen staat? De groepen 7 zullen om 08.30 uur starten in Dorpshuis Swanla.

  Het is de bedoeling dat u de kinderen deze dag gewoon een tussendoortje en de lunch meegeeft. Van de ouderraad krijgen de kinderen een verkoelende traktatie. Ook vragen we of de kinderen sportief gekleed kunnen komen (thema oranje/rood-wit-blauw). Er is geen mogelijkheid om zich om te kleden. Wilt u wel de gymschoenen meegeven?

  Samenwerking jeugdverpleegkundige/jeugdarts

  We starten op 't Reigerbos met een samenwerking met de jeugdverpleegkundige en de jeugdarts. Op een aantal momenten in het schooljaar bieden wij ruimte voor een inloopspreekuur op het Reigerbos. 

  Tijdens deze inloopspreekuren zijn de jeugdverpleegkundige en/of jeugdarts aanwezig. Hier kunt u terecht met vragen over opvoeding en ontwikkeling van uw kind. 

  Op donderdag 16 mei van 8:30-9:00 is een inloopochtend van de jeugdverpleegkundige op het Zaagmolenpad. De jeugdarts is waarschijnlijk ook aanwezig.

  Op donderdagochtend 13 juni van 8.30 uur tot 9.00 uur zal de jeugdverpleegkundige eventueel met de jeugdarts een spreekuur houden op locatie Koningskwartier voor ouders.

  De spreekuren zijn niet gebonden aan de locatie waar het kind naar school gaat, maar zijn toegankelijk voor ouders van 't Reigerbos van beide locaties.

  Agenda_Reigerbos_Zevenhuizen.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_09.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_10.jpg
  de Nanny.jpg

  Voorstelling "de Nanny"

  Juf Marissa, Juf Marjolein en juf Tanja staan samen met 6 kinderen uit groep 7 op de planken in Swanla op vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni met de familievoorstelling "De Nanny". Gebaseerd op de film "Nanny McPhee". Er zijn nog kaarten te verkrijgen bij theater Swanla. https://www.dorpshuis.nl/theater-swanla

  Stichting Autstede

  Stichting Autstrede JPG.jpg

  Beste lezer,

  Graag willen wij ons aan jullie voorstellen. Wij hebben een unieke manier om gezinnen te ondersteunen en kinderen in hun kracht te zetten.

  Wij zijn Stichting Autstede en organiseren een aantal keer per jaar een logeerweekend voor gezinnen met kinderen met ASS/ ADHD. Bij Autstede doen ouders en broertjes en zusjes ook mee.

  Hiermee hebben wij iets bijzonders te bieden voor gezinnen. 

  Bent u geïnteresseerd of heeft u vragen? Wij zijn per mail bereikbaar op info@autstede.nl  en we maken graag een telefonische afspraak om over ons werk te vertellen en vragen te beantwoorden.
  Natuurlijk is ook op onze website meer informatie te vinden: https://www.autstede.nl/

  Met vriendelijke groet,

  Nicole Baselmans
  Bestuurslid Stichting Autstede

  Twee zwemlessen in open water

  Zwemmen in open water is heel anders dan zwemmen in een zwembad. Bij zwemmen in open water krijg je te maken met koud(er) en donker water, en kun je te maken krijgen met wisselende waterdieptes, waterplanten, wind, stromingen, golven en slechte weersomstandigheden.

  In de periode van 26 april tot en met 30 augustus worden elke woensdag- en vrijdagmiddag lessen survivalzwemmen en reddingszwemmen in de Surfplas in Reeuwijk georganiseerd.

  Tijdens deze twee lessen leer je over de gevaren van zwemmen in open water en vergroot je jouw zelfredzaamheid en zwemvaardigheid in open water.

  Wil je meer weten? Meer informatie vind je op www.justkeepswimming.nl