Openbare Basisschool 't Reigerbos

  Nieuwsbrief 14-6-2024

  In deze nieuwsbrief:

  Bedankt voor het gesprek!

  Voortgang goepsbezetting schooljaar 2024-2025

  Broertjes en zusjes aanmelden

  Wat zijn referentieniveaus?

  Overblijfhulpouders gezocht!

  Samen met MR en team

  Schoolreis

  Oproep Ouderraad

  Agenda

  Voorstelling "de Nanny"

  Stichting Zo! Trainingen schooljaar 2024-2025

  Bedankt voor het gesprek!

  Afgelopen week gesproken met ouders over onze school en over het jaarplan voor komend schooljaar. Wij vinden goed contact met u als ouders van groot belang. Samen met u bouwen wij verder aan onze school. Juist op dit soort momenten kunnen wij actief aan de slag met uw feedback. U kunt ook iedere dag één van onze teamleiders/IB-ers of de directeur aanspreken bij de deur 's ochtends. Wij staan u graag te woord. Mocht dit niet uitkomen of komt uw zoon/dochter zelfstandig naar school dan kunt u ook via e-mail een afspraak met ons inplannen.(info@reigerbos.nl

  Voortgang groepsbezetting schooljaar 2024-2025

  Deze periode zijn wij hard bezig om alle groepen voor komend schooljaar te bezetten. U heeft wellicht de vacatures op social media langs zien komen. Voor komend schooljaar zoeken wij nog een gymleerkracht en een leerkracht. Bent u zelf leerkracht en wilt u hierin iets betekenen of heeft u in uw netwerk leerkrachten die op zoek zijn naar een nieuwe uitdaging? Dan kom ik graag met ze in contact. (directie@reigerbos.nl) Daarnaast zoeken wij ook nog een gymleerkracht voor 3-5 dagen in de week. Wij zullen binnen enkele weken de personeelsbezetting bekend maken, zodat tijdig bekend is welke leerkracht volgend schooljaar voor de groep komt te staan. Wat wij al wel weten is dat wij komend schooljaar minder personeel hebben buiten de groepen om, zij worden ingezet om de vaste groepsbezetting in te vullen. Voor komend schooljaar gaat dat helaas betekenen dat wij de vervanging moeilijk/niet kunnen regelen. Dit betekent dat wij vaker een groep naar huis gaan sturen, natuurlijk blijven wij proberen dit zoveel mogelijk te beperken! 

  Broertjes_zusjes_aanmelden_obsreigerbos.jpg

  Broertjes en zusjes aanmelden

  Wij zijn druk bezig met de indeling voor komend schooljaar en de jaren daarop, zodat wij alle leerlingen goed kunnen plaatsen op onze school. Heeft u een dochter of zoon die nog niet is aangemeld, wilt u dit dan zo spoedig mogelijk doen, zodat wij hier een plek voor vrijhouden op onze school. Het inschrijfformulier kunt u hier downloaden, u kunt deze op beide locaties inleveren. U ontvangt daarna een bevestiging van uw aanmelding.

  Wat zijn referentieniveaus?

  De referentieniveaus beschrijven wat een leerling op een bepaald moment in zijn schoolloopbaan moet beheersen op het gebied van taal en rekenen. De referentieniveaus zijn vastgesteld voor primair onderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs voor een soepele aansluiting tussen primair en voortgezet onderwijs. Voor het primair onderwijs zijn twee niveaus vastgesteld voor lezen, taalverzorging en rekenen:  

  Niveau 1F: fundamenteel niveau. Dit moeten alle leerlingen in ieder geval aan het einde van het (speciaal) basisonderwijs op 12-jarige leeftijd beheersen. Uitstroomniveau voor leerlingen die het onderwijs vervolgen op vmbo-bb/bk.

  Niveau 1S: streefniveau. Dit is in principe het uitgangspunt voor het aanbod in het basisonderwijs voor alle leerlingen, tenzij beredeneerd is vastgesteld dat 1F een passender niveau is. Uitstroomniveau voor leerlingen met vmbo-tl, havo en vwo. Dit niveau wordt bij lezen en taalverzorging aangeduid met 2F; het tweede fundamentele niveau.

  Niveau 1F kan gemiddeld eind groep 6 behaald worden. Waarbij dit voor rekenen later is dan voor lezen en taalverzorging. Niet alle doelen voor 1F worden in groep 6 al aangeboden.  

  Overblijfhulpouders gezocht!

  Wij zijn met spoed opzoek naar overblijf medewerkers. Heeft u tijd en zin om één of twee uurtjes per dag toezicht te houden op een groep kinderen samen met een leerkracht, mail dan aub naar k.looman@reigerbos.nl. U krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. We merken dat het steeds lastiger wordt om de pauze op te vangen met vrijwilligers, volgend schooljaar stoppen er helaas ook weer een aantal. Dit betekent dat we ons de komende periode gaan verdiepen in andere opties voor de overblijf.

  Samen met de MR en team

  Zoals al eerder is aangegeven krijgen wij te weinig vrijwilligers erbij om de overblijf goed op te vangen. Tijdens de MR vergadering van afgelopen week hebben wij hierover gesproken. De komende periode zullen wij samen met de MR en team een voorstel gaan uitwerken om dit structurele probleem op te lossen. Zodra hier meer over bekend is laten wij u dit weten. 

  Schoolreis

  Het is alweer bijna zover! Donderdag 20 juni gaan de kinderen van de groepen 3 t/m 7 op schoolreis. De kinderen worden gewoon om 08.30 uur verwacht in de klas. Van daaruit lopen de kinderen naar La Baraque waar de bussen op ons wachten. We verwachten dat de groepen 3 en 4 rond 15.00 uur weer terug zijn bij La Baraque. De groepen 5 t/m 7 verwachten we rond 17.30 uur terug. Houdt u deze dag Parro in de gaten voor de exacte aankomsttijden. 

  Wilt u uw kind 's ochtends uitzwaaien? Dit kan bij La Baraque. Groepen 5 t/m 7 vertrekken 09.15 uur en de groepen 3 en 4 om 09.30 uur.

  Tijdens het uitzwaaien en ophalen is het niet mogelijk om uw auto op het parkeerterrein te parkeren, omdat de bussen de ruimte moeten hebben om te kunnen keren.

  Het is de bedoeling dat u uw kind tussendoortjes, voldoende drinken en een lunch meegeeft. Een paar snoepjes is prima, grote zakken snoep of iets dergelijks is niet toegestaan.

  De kinderen van de groepen 5 t/m 7 mogen maximaal €5,00 meenemen. Dit is niet verplicht.

  Wilt u uw kind ook een setje reservekleding meegeven? Verder raden we u aan het weerbericht in de gaten te houden en ervoor te zorgen dat uw kind passend gekleed is (inclusief goede schoenen en eventueel zonnebrand).

  Oproep Ouderraad

  De ouderraad is nog op zoek naar één ouder van de locatie Koningskwartier die wil helpen organiseren van diverse activiteiten op school, zoals bijvoorbeeld Sinterklaas, Kerst, Pasen etc. We vergaderen ongeveer 6x per jaar op maandag- of woensdagavond.

  Ook is de ouderraad op zoek naar ouders die willen ondersteunen in de uitvoerende taken. Deze ouders hoeven niet mee te vergaderen, maar komen wel in een app groep waarin een oproep voor hulp geplaatst kan worden. U kunt dan op dat moment aangeven of u kunt helpen.

  Lijkt dit iets voor u? Dan kunt u zich opgeven via https://forms.office.com/e/6wS4WD3tie

  Agenda_Reigerbos_Zevenhuizen.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_12.jpg
  Jaarkalender 2023-2024 OBS 't Reigerbos_Pagina_12.jpg

  Schoolvakanties en studiedagen 2024-2025

  de Nanny.jpg

  Voorstelling "de Nanny"

  Juf Marissa, Juf Marjolein en juf Tanja staan samen met 6 kinderen uit groep 7 op de planken in Swanla op vrijdag 14 juni, zaterdag 15 juni en zondag 16 juni met de familievoorstelling "De Nanny". Gebaseerd op de film "Nanny McPhee". Er zijn nog kaarten te verkrijgen bij theater Swanla. https://www.dorpshuis.nl/theater-swanla

  stichtingzo_nieuwsbrief_'t reigerbos_zevenhuizen.png
  Poster Stichting Zo! Trainingen 2024_2025.jpg