Naschoolse opvang en peuters

  Naschoolse opvang en peuters

  OBS ’t Reigerbos heeft de handen ineen geslagen met gro-up Kinderopvang. Deze kinderopvangorganisatie is gevestigd in hetzelfde gebouw als de basisschool,  waardoor er een sterke verbinding aanwezig is. Dit maakt het mogelijk om een consequent en sterk aanbod te garanderen voor kinderen van 0 tot 13 jaar oud. 

  gro-up: meer groeikansen voor meer kinderen

  gro-up biedt kraamzorg, kinderopvang, onderwijs, jeugdhulp, buurtwerk en alles daar tussenin. Met meer dan 300 locaties, ruim 3000 medewerkers en duizenden partners zet gro-up zich elke dag in voor meer groeikansen voor kinderen van alle leeftijden. Samen met gezin, buurt en alle betrokken partners. ‘gro-up’ is hét aanspreekpunt voor ouders, verzorgers, kinderen, jongeren, buurtbewoners, gemeentes en andere hulpverlenende instanties.  

  Buitenschoolse opvang

  Op het gebied van voor- en naschoolse opvang worden kinderen opgevangen door gro-up, zowel in en buiten het eigen schoolgebouw. Tot en met groep 5 worden kinderen tijdens de naschoolse opvang op school opgevangen. Oudere leerlingen worden opgevangen op Het Kwartelnest locatie Fit & Fun, in dorpshuis Swanla.

  Peuteropvang

  Kinderdagverblijf Het Kwartelnest 

  Onbezorgd samen spelen, ontdekken en groeien; voor kinderen van 6 weken tot 4 jaar.

  Een dag op het kinderdagverblijf heeft regelmaat en structuur. Daarnaast is er natuurlijk veel tijd om te spelen en te ontdekken. Bij kinderdagverblijf Het Kwartelnest doen kinderen nieuwe ervaringen op en leren ze nieuwe vaardigheden. Ze ontwikkelen zich, groeien op in verwondering. Dankzij de begeleiding van de pedagogisch medewerkers van gro-up krijgt je kind de kansen die het verdient. 

  Komt jouw kind ook ontdekken op het kinderdagverblijf? Schrijf je kind nu in bij kinderdagverblijf Het Kwartelnest via Kinderdagverblijf Het Kwartelnest - KDV in Zevenhuizen (gro-up.nl)

  Peuteropvang Het Welpennest 

  Leuk en leerzaam voor kinderen vanaf 2,5 jaar. Hét opstapje naar de basisschool. 

  Peuteropvang van gro-up is meer dan alleen opvang. Kinderen spelen en maken plezier met andere kinderen. En dat is ontzettend goed voor hun ontwikkeling. Al spelend besteden we aandacht aan taal en rekenen. Zo krijgt je kind de juiste basis voor de basisschool. Dankzij de begeleiding van de pedagogisch medewerkers van gro-up krijgt je kind de kansen die het verdient. 

  Jij gunt je kind toch ook de beste voorbereiding op de basisschool? Schrijf je kind nu in bij peuteropvang Het Welpennest via Peuteropvang Het Welpennest - PO in Zevenhuizen van gr... (gro-up.nl)

   

  OBS ’t Reigerbos werkt samen met:

  t Reigerbos-089.jpg

  Locatie Zaagmolenpad  

  Gro-up KDV Kwartelnest

  Locatie Koningskwartier

  Gro-up KDV Welpennest

  t Reigerbos-133.jpg

  Tussenschoolse opvang

  De tussenschoolse opvang wordt georganiseerd met behulp van ouders en vrijwilligers, tegen een vrijwilligersvergoeding. Hiervoor zijn we altijd op zoek naar nieuwe vrijwilligers.

  Aanmelden als overblijfouder