MR & OR

  MR & OR

  Medezeggenschapsraad (MR)

  De MR speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Onderwerpen waarover de MR mee beslist zijn bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement en het personeelsbeleid.

  Daarnaast heeft ze het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de school.

  De MR staat voor de belangen van kind, personeel en ouders en bestaat daarom uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Gedurende het schooljaar wordt elke zes weken vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus je bent daarbij als ouder van harte welkom. De agenda wordt vóór elke vergadering bekend gemaakt aan de ouders.

  Heb je agendapunten, vragen of opmerkingen voor de MR? Neem dan contact op met één van de MR leden of mail ons via mr@reigerbos.nl. Ouders worden via de nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de belangrijkste bespreekpunten van de MR.

  t Reigerbos-121.jpg

  Onze MR bestaat momenteel uit:

  Ouders:

  • Nick Goedhart – voorzitter
  • Saskia Dijkstra
  • Thomas Dinkla
  • Leonie van der Kuij

  Personeel:

  • Tijs Gommans – secretaris
  • Melissa van Daele
  • Ingrid van Herwijnen
  • Linda van Hoeckel

  De MR-vergaderingen vinden dit schooljaar van 19:00 tot 21:00 plaats op:

  • 20 sep 2022
  • 18 okt 2022
  • 18 nov 2022
  • 24 jan 2023
  • 18 april 2023
  • 13 juni 2023

  Ouderraad (OR)

  De ouderraad van ’t Reigerbos heeft als belangrijkste taak het organiseren en hulp bieden bij allerlei activiteiten, zoals het sinterklaasfeest, het aanbrengen van kerstversiering en het paasontbijt.

  Ook biedt de ouderraad ondersteuning bij o.a. sportactiviteiten en de schoolfotograaf én doet de ouderraad financiële bijdragen aan bijvoorbeeld de schoolbibliotheek.

  De ouderraad is altijd op zoek naar nieuwe leden. Als je belangstelling hebt, stuur dan een mailtje naar or@reigerbos.nl en een van de huidige leden neemt contact met je op.

  De ouderraad vraagt een kleine bijdrage per kind. Deze ouderbijdrage is niet verplicht, maar u begrijpt dat dingen als (onder andere) een cadeautje bij het sinterklaasfeest, een kaarsje bij het kerstdiner en wat lekkers bij het paasontbijt onmogelijk te organiseren zijn zonder budget. De ouderbijdrage is vastgesteld op €22,50.

  Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)

  OBS ‘t Reigerbos vormt samen met twaalf andere scholen Scholengroep Holland. Scholengroep Holland is een stichting die zich inzet voor openbaar primair onderwijs en eerlijke kansen voor ieder kind. Scholengroep Holland maakt beslissingen die betrekking hebben op de scholengroep in z’n geheel. Om bij deze beslissingen te zorgen voor een vertegenwoordiging van de individuele scholen, is er een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). 

  Scholengroep Holland

  Meer lezen over de GMR