Schoolgids

  Schoolgids

  De schoolgids van OBS ’t Reigerbos is bedoeld voor ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vind je praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang.

  Schoolgids 2023-2024

  We beschrijven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes wij daarin hebben gemaakt. Wat wij belangrijk vinden en waarin wij ons onderscheiden van andere basisscholen. Wij geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat je van ons mag verwachten. Deze schoolgids is vastgesteld met instemming van de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (MR).

  Veel leesplezier!

  t Reigerbos-047.jpg