Missie en visie

  Missie en visie

  Onze missie - waar we voor staan

  • Vertrouwen en veiligheid is ons startpunt;
  • Trots zijn is ons uitgangspunt;
  • Optimale ontwikkeling is ons eindpunt;
  • De samenwerking staat hierin altijd centraal.

  We leveren met z’n allen een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen van nul tot aan het einde van de basisschool. Wij staan voor eerlijke kansen voor ieder kind.

  Respect

  Iedereen mag zijn wie hij of zij wil zijn, met respect voor anderen, zijn omgeving en zichzelf.

  Samen

  ‘Samen’ staat bij ons voor verbinden en samenwerken. Samenwerken met ouders, opvang en school. We kennen elkaars talenten en maken daar gebruik van.

  Trots

  We vieren successen en leren kinderen trots te zijn op wie ze zijn. Ieder mens is uniek en daar mag je trots op zijn. Bij ons worden kinderen gestimuleerd om het beste uit zichzelf te willen halen en in zichzelf te geloven.

  Ons motto: 

  Samen groeien in vertrouwen!

  Onze visie - waar we voor gaan

  Kernwaarden

  Wij ontwikkelen ons onderwijs samen met de leerkrachten, met aandacht voor vakinhoud, aanbod, werkwijze en evaluaties voor leerlingen en leerkrachten. Hiervoor maken wij bewuste keuzes, waardoor wij goed onderwijs geven, rekening houdend met ontwikkelbehoeften van leerlingen en het team.

  Starten vanuit veiligheid

  Onze kinderen voelen zich veilig op school. Hiervoor zetten wij actief in op monitoring en begeleiding op de sociaal emotionele ontwikkeling in de groep.

  Focus op de basisvakken

  Onze taak als school is duidelijk: Leerlingen begeleiden in hun ontwikkeling om hen een stevige basis te bieden bij de volgende stap in hun jonge leven. Wij kiezen er voor om ons als eerste te focussen op de basisvakken: rekenen, taal, spelling en begrijpend lezen. Wij gebruiken hiervoor een groot deel van onze lestijd en gebruiken de modernste methoden. De kennis die wordt opgedaan bij de basisvakken worden toegepast tijdens de overige vak-, vormingsgebieden op onze school.

  Leren in afwisselende vormen

  Op ’t Reigerbos leren wij in afwisselende vormen. Hierbij volgen wij de principes van het EDI-model. Binnen dit model gebruiken wij coöperatieve werkvormen en bewegend leren om ieder kind te bedienen op de manier waarop deze het beste leert. Tijdens instructies zijn kinderen actief bezig en betrokken, waardoor de uitleg beter beklijft. Kinderen krijgen instructie op hun niveau. Op deze manier geven wij ieder kind de instructie die passend is bij de ontwikkelbehoeften en onderwijsbehoeften.

  Spelend leren

  In de groepen 1/2 staat spelend leren centraal. Leerkrachten kiezen een voor kleuters betekenisvol thema waar binnen alle spelfases gespeeld kunnen worden. Hoe het thema verloopt hangt af van wat de leerlingen inbrengen, ieder moment is een leermoment. Leerkrachten observeren, begeleiden en stimuleren. Hierdoor leren de kinderen bijna ongemerkt tijdens spel.

  Ontwikkelen met elkaar

  Het team van ’t Reigerbos bestaat uit betrokken professionals. Er is sprake van een groot vertrouwen in elkaar en er heerst een veilige sfeer, waarbij eenieder openstaat voor ontwikkeling. Wij werken gezamenlijk aan de ontwikkeling van onze school. Ook de leerling wordt hierbij betrokken. Leerlingen krijgen door deelname aan de leerlingenraad de mogelijkheid leer- en ontwikkelpunten voor de school aan te geven. Teamleden bereiden samen lessen voor, gaan bij elkaar observeren en geven elkaar feedback op leerpunten.

  t Reigerbos-138.jpg
  t Reigerbos-180.jpg