Wij en de wereld

    Wij en de wereld

    Burgerschap en sociale integratie

    Binnen ons onderwijs besteden we veel aandacht aan het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie. Als openbare school vinden wij het erg belangrijk dat kinderen kennis maken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Dit is een verrijking voor iedereen en leert kinderen om met respect om te gaan met de mening en visie van anderen.

    Wij kiezen er op OBS ’t Reigerbos voor om burgerschapsvorming te verweven in andere vakgebieden zoals sociaal-emotionele vorming, zaakvakken, cultuuronderwijs en taal. Dit heet “wij en de wereld”. Het woord 'wij' staat hierin bewust vooraan, vanuit het kritisch democratisch burgerschap. Burgerschap begint bij het kind zelf en zijn omgeving (de school als oefenplaats). Langzaamaan breidt zich dat uit naar de wereld om het kind heen (eigen omgeving, plaatselijk, landelijk) en van daaruit steeds meer naar de wereld. Zo verplaatsen wij onze 'schoolburgers' vanuit onze mini-samenleving naar de Nederlandse samenleving en helpen wij hen ontwikkelen tot wereldburgers.

    t Reigerbos-214.jpg