Passend onderwijs

  Passend onderwijs

  Passend onderwijs

  OBS ’t Reigerbos maakt deel uit van Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Midden Holland. In het nieuwe systeem van passend onderwijs krijgt het samenwerkingsverband geld om passend onderwijs mogelijk te maken voor kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. In het samenwerkingsverband maken de scholen afspraken over hoe de extra ondersteuning geregeld is en hoe het geld wordt ingezet en verdeeld.

  Extra zorgmogelijkheden

  OBS ’t Reigerbos voldoet aan de basisondersteuning die door het schoolbestuur en het samenwerkingsverband is vastgesteld. Daarnaast bieden wij als school extra arrangementen aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, om voor elke leerling onderwijs op maat te bieden. Als blijkt dat we een kind onvoldoende kunnen ondersteunen, gaan we in gesprek met de ouders. Op deze manier onderzoeken we of een andere vorm van onderwijs met meer zorgmogelijkheden wenselijk is.

  Hoog- en meerbegaafdheid

  Voor hoog- of meerbegaafde kinderen is het reguliere onderwijs vaak niet uitdagend genoeg, waardoor effecten zoals onderpresteren kunnen ontstaan. Voor deze leerlingen is een aangepast lesprogramma beschikbaar, net als een speciale projectgroep (plusklas) om meer uitdaging te bieden.

  Aan het begin van ieder schooljaar vindt in groep 1 t/m 8 een signalering hoogbegaafdheid (SIDI3) plaats. Met de uitkomsten van die signalering kan worden gekozen om kinderen in de projectgroep te plaatsen. Hierbij stemmen we het onderwijs op maat af op de behoeften van de individuele leerling. In het huidige schooljaar wordt ons aanbod voor hoogbegaafdheid verder uitgebouwd.

  t Reigerbos-039.jpg