LeerKRACHT

    LeerKRACHT

    Kwaliteitsverbetering en reflectie

    Sinds 2022 maken we op OBS ’t Reigerbos gebruik van de methode leerKRACHT. Met deze methode blijven we als team continu werken aan kwaliteitsverbetering van ons onderwijs. 

    Als team leren we steeds van elkaar en verbeteren we samen ons onderwijs. Er wordt ruimte vrijgemaakt voor ieders inbreng, waarbij we gebruik maken van elkaars kennis en kunde om de verschillende manieren van werken op elkaar aan te sluiten. Ook sluiten we regelmatig aan bij de les van collega’s, om kennis te maken met verschillende manieren van lesgeven en het effect op de leerlingen. Daarnaast worden leerlingen actief betrokken bij het geven van feedback op de lessen, waardoor zij een grote rol spelen in de verbetering van ons onderwijs.

    t Reigerbos-031.jpg