Zaagmolenpad 1, 2761TL Zevenhuizen 0180 638333 Postbus 137, 2760 AC Zevenhuizen

Tussenschoolse opvang

 Wij bieden een goede tussenschoolse opvang, waarbij kinderen tijdens de lunchpauze op school overblijven onder toezicht van overblijfkrachten. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen in een ontspannen en gezellige sfeer kunnen eten en spelen. De tussenschoolse opvang wordt goed bezocht door de kinderen van onze school. De kinderen worden verdeeld in verschillende leeftijdsgroepen en mogen na het eten buiten spelen met divers buitenspeelmateriaal. Bij minder weer kunnen zij ook binnenspelen.

Abonnement

Voor het lopende schooljaar is het bedrag voor een jaarabonnement op de tussenschoolse opvang vastgesteld op 50 euro per kind, per dag.
Voor kinderen die halverwege het schooljaar een abonnement aanschaffen zal het bedrag worden aangepast.
 Abonnementen worden afgesloten voor een heel schooljaar, opzegging gedurende het schooljaar leidt niet tot restitutie, tenzij de leerling de school verlaat.

Strippenkaart

Indien u slechts incidenteel gebruik wilt maken van de overblijf kunt u een strippenkaart aanschaffen. Dit zijn gezinskaarten geldig tot en met groep 8.

De organisatie van de tussenschoolse opvang is apart ondergebracht in de ‘stichting tussenschoolse opvang ’t Reigerbos’ De coördinatoren zijn Anita de Kooter en Esther Verschuur. Voor vragen en inschrijfformulieren kunt u bij de coördinatoren of bij Ina van der Hoek terecht. Downloaden van formulieren kan ook zoals u ziet. Het mailadres van de overblijf is: overblijf@reigerbos.nl

 

Overblijfreglement

Strippenkaart