Zaagmolenpad 1, 2761TL Zevenhuizen 0180 638333 Postbus 137, 2760 AC Zevenhuizen

Medezeggenschapsraad

De Medezeggenschapsraad (MR)

De MR speelt een belangrijke rol bij het goed functioneren van de school in al haar doelstellingen. Onderwerpen waarover de MR mee beslist zijn bijvoorbeeld de inhoud van het schoolplan, het schoolreglement en het personeelsbeleid. Daarnaast heeft ze het recht om gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan de school.

De MR staat voor de belangen van kind, personeel en ouders en bestaat daarom  uit 4 ouders en 4 leerkrachten. Gedurende het schooljaar wordt elke zes weken vergaderd. Deze vergaderingen zijn openbaar, dus u bent daarbij van harte welkom. De agenda wordt vóór elke vergadering bekend gemaakt aan de ouders.

Heeft u agendapunten, vragen of opmerkingen voor de MR? Neem dan contact op met één van de MR leden of mail ons via .

Voor het schooljaar 2016/2017 is de MR als volgt samengesteld:

Namens de ouders:

Roy Parijs
Ramon Visser
Matthieu Zuidema
Ernest Ram

Namens het personeel:

Patricia Groenewoud
Simone v Holten
Robert den Arend

Karin Looman

De teamgeleding is dagelijks op school bereikbaar tussen de middag en van 15.30 tot 16.00 uur.