Zaagmolenpad 1, 2761TL Zevenhuizen 0180 638333 Postbus 137, 2760 AC Zevenhuizen

Huiswerk

Tot groep 6 kan de leerkracht met individuele ouders afspraken maken over het thuis oefenen van specifieke leerstof. Vanaf groep 6 krijgen de kinderen op onze school serieus huiswerk opdrachten.

Groep 6

Groep 6 krijgt huiswerk voor de volgende vakken; biologie, aardrijkskunde en geschiedenis.
 Alle parallelgroepen krijgen op hetzelfde tijdstip hetzelfde huiswerk opgedragen.
 Leerlingen krijgen een week van tevoren het materiaal mee. Voor biologie een samenvatting en een oefenblad. Voor aardrijkskunde de basisbladen, een samenvatting en proeftoets en/of een topografiekaartje.
Voor geschiedenis krijgen de leerlingen een door de leerkrachten samengestelde samenvatting mee naar huis.

Groep 7

De kinderen in groep 7 krijgen huiswerk voor biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en Engels.
Ook voor groep 7 geldt: parallelgroepen krijgen op hetzelfde tijdstip hetzelfde huiswerk.
Leerlingen krijgen een week van tevoren het materiaal mee. Voor biologie een samenvatting en een oefenblad. Voor aardrijkskunde basisbladen, een samenvatting en proeftoets en/of een topografiekaartje.
Voor geschiedenis krijgen de leerlingen een door de leerkrachten samengestelde samenvatting mee naar huis.
Leerlingen uit groep 7 krijgen ook “maakwerk” als huiswerk.
Kinderen met een eigen leerlijn krijgen aan hun niveau aangepast huiswerk.

Groep 8

De kinderen van groep 8 krijgen, net als groep 7, huiswerk voor biologie, aardrijkskunde, geschiedenis, verkeer en Engels.
In alle groepen weer op hetzelfde tijdstip.
Leerlingen krijgen een week van tevoren het materiaal mee. Voor biologie een samenvatting en een oefenblad. Voor aardrijks-kunde basisbladen, een samenvatting en proeftoets en/of een topografiekaartje.
Voor geschiedenis krijgen de leerlingen een door de leerkrachten samengestelde samenvatting mee naar huis.