Zaagmolenpad 1, 2761TL Zevenhuizen 0180 638333 Postbus 137, 2760 AC Zevenhuizen

Huishoudelijke zaken

Tussendoortje

De kinderen nemen voor ochtendpauze of lunch een beker of een pakje drinken mee. Voor de ochtendpauze worden die in de klas neergezet en voor de lunch in de ijskast. Omdat wij onze leerlingen leren zorgvuldig om te gaan met hun omgeving mogen er geen wegwerpblikjes of flesjes drinkenmeegenomen worden. Er mogen geen koolzuurhoudende dranken worden meegenomen.

Trakteren

Feest! Uw kind is jarig en gaat trakteren op school. Het behoort tot de verantwoording van de ouders wat wordt getrakteerd, maar trakteer wel gezond. Kaarten voor een kinderfeestje o.i.d. mogen niet in de groep uitgedeeld worden om kinderen die nauwelijks of nooit uitgenodigd worden niet keer op keer teleur te stellen.

Gymlessen

De kleutergym- en speellessen worden in het speellokaal gegeven. Om de verkleedtijden zo kort mogelijk te houden nemen de kleuters aan deze lessen deel in hun onderkleding. Gymschoentjes worden aanbevolen in verband met het voorkómen van voetwratten. De gymschoenen gaan in een gebreide tas, die op school bewaard wordt.

De groepen 3 t/m 8 krijgen gym in de gymzaal. Uit veiligheidsoverwegingen wordt uitsluitend in korte broek, shirt en stevige gymschoenen, dus geen turnschoentjes gegymd. Een gympakje mag ook. Zet duidelijk de naam in de gymkleding en schoeisel.

Mobiele telefoons

Mobiele telefoons vinden wij op de basisschool niet noodzakelijk. Ze zijn kostbaar en kunnen zoek raken. Bovendien is het risico te groot dat er ongepaste foto’s en filmpjes op internet worden geplaatst . Wij hebben er begrip voor dat in een aantal gevallen ouders het wenselijk/noodzakelijk vinden dat hun kind een mobiele telefoon bij zich heeft. De telefoon is in dat geval tijdens de lestijden wel uitgeschakeld. Belangrijk te weten: de school is niet verantwoordelijk voor het eventueel zoekraken van mobiele telefoons. Wij merken dat niet alle ouders van deze afspraak op de hoogte zijn waardoor kinderen, waarvan met de ouders niets is afgesproken, toch met hun telefoontje op school komen. In de klas is de afspraak gemaakt dat van leerlingen die ongeoorloofd een telefoon meenemen in de klas, de telefoon wordt ingenomen en alleen aan de ouders wordt teruggegeven.

Vervanging

Bij afwezigheid van de groepsleerkracht  staat er in principe een andere leerkracht voor de groep. We kunnen een beroep doen op een aantal vaste invalkrachten die regelmatig bij ons op school les geven en betrokken zijn bij ‘t Reigerbos. Als vervanging niet lukt proberen we intern een andere oplossing te vinden. In het uiterste geval worden de kinderen volgens een vast schema verdeeld over andere groepen.

We proberen in ieder geval te voorkomen dat kinderen naar huis gestuurd moeten worden.

Met de fiets naar school

Het schoolplein is niet al te groot. Er is maar plek voor een beperkt aantal fietsen. Kinderen die aan de buitenrand van Zevenhuizen wonen of buiten de bebouwde kom mogen met de fiets naar school. De fietsen moeten in of tussen de daarvoor bestemde fietsenrekken geplaatst worden. Er mag niet gefietst worden op de voetpaden naar school en op de Lente.